Recomar

Damhert 24
1704 XD Heerhugowaard

Richard Nan

T: 06-21 29 44 89
E: info@recomar.nl

Recomar vertegenwoordigt de drie belangrijkste disciplines waar het gaat om het bij elkaar brengen van uw product en afzetmarkt:

Reclame

Er bestaan veel verschillende definities voor reclame. Wij hanteren bij voorkeur de definitie die het dichtst bij de kern ligt: Reclame is het promoten van een product, dienst, bedrijf of idee door middel van een veelal gesponsorde boodschap. Reclame werkt in het algemeen het beste als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Een formule die hierbij vaak wordt toegepast is AIDA: Attention, Interest, Desire, Action: de Aandacht opwekken, de Interesse wekken, het Verlangen opwekken, tot Actie overhalen.

Als reclamebureau kan Recomar voor u het advies, de vormgeving, de planning en de facturatie van uw reclame-uiting verzorgen.

Communicatie

Ook voor communicatie worden verschillende definities gehanteerd. De belangrijkste is: Communicatie is een proces waarbij een bepaalde boodschap dient te worden overgedragen van de ene partij (de zender) naar een ander (de ontvanger) door middel van informatie die naar die boodschap verwijst.

Hierbij spelen de communicatiemiddelen een bepalende rol. Denk hierbij aan:

Recomar werkt samen met diverse bedrijven die elk een eigen expertise en specialisatie in huis hebben, waardoor uw totale communicatie via één kanaal kan worden verzorgd.

Marketing

Zijn er al veel definities voor reclame en communicatie, over marketing zijn talloze theorieën en begrippen geformuleerd.
Wij houden het bij de meest heldere uitleg:

Marketing is het planmatig bij elkaar brengen van bestaande producenten of leveranciers van een product of dienst met bestaande of potentiële klanten.
Ofwel: de techniek om ervoor te zorgen dat uw product zo goed mogelijk in de markt wordt gezet.

Er bestaan vele marketingtechnieken en met name door de ontwikkeling van internet en social media komen er steeds meer technieken bij. Zo zijn er de o.a. volgende technieken om de klant te benaderen:

Elke techniek heeft specifieke kenmerken, waarbij het afhankelijk is van de branche / product wat de meest efficiënte vorm betreft. Bij Recomar kunt u terecht voor al deze marketingvormen.